Stap 6: WPI

In de Werkplekinspectie wordt na het controleren van eventuele documentatie, de daadwerkelijke (productie)locatie bezocht om (steekproefsgewijs) te controleren of hetgeen wat is vastgelegd ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd in de praktijk. 

Met nadruk op cultuur en bewustzijn zal de werkplekinspectie ingezet worden om mensen te spreken en te bevragen over risico’s of werkwijzen, hun kennis en hun mate van toepassing hiervan. Bij het constateren van afwijkingen worden acties met de betreffende medewerkers afgesproken waar zij zich aan dienen te commiteren. Dit maakt de werkplekinspectie een uitstekend middel om systematisch te verbeteren.