Stap 1: CA

In de Context Analyse wordt de externe omgeving van jouw bedrijf geanalyseerd. 

Dit begint met macro-trends volgens DESTEP (Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische, Politiek-Juridische factoren), gevolgd door meso-factoren volgens het 5-krachten model van Porter (Leveranciers, Afnemers, Substituten en complementaire goederen, Dreiging van nieuwe toetreders, Interne concurrentie).