Leverancier Beheer

Stap 12: LB

In Leverancier Beheer worden leveranciers beoordeeld en geëvalueerd, maar ook wordt er gekeken naar het duurzaam inkoopbeleid.

Worden leveranciers al voldoende gescoord op thema’s als CO2-neutraliteit, Circulaire Economie, Biodiversiteit, Veiligheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Met de komst van de CSRD (EU wetgeving voor duurzaamheidsverslaglegging) dienen hier eisen aan gesteld te worden en indien leveranciers niet voldoende presteren, dienen zij “geengageerd” te worden om binnen afzienbare tijd te verbeteren.