Stap 14: STR

In Strategie wordt gekeken naar de huidig ingeslagen richting (de zgn. “stock take”), en wordt samen met de betrokkenen een aanvulling gedaan op mogelijk ontbrekende delen zoals m.b.t. de 10 verplichte duurzaamheidsthema’s uit de CSRD.

De strategie is de basis van ieder bedrijf. En de CSRD schrijft voor dat alle materiele thema’s verankerd dienen te zijn in de strategie. Maar pas op, want er kunnen geen inconsistenties in staan met de komst van de assurance verplichting (ook op niet-financiele informatie in het jaarverslag dient voortaan een boekhoudersverklaring afgelegd te worden met beperkte zekerheid).