Dubbele Materialiteit Analyse

Stap 4: DMA

In de Dubbele Materialiteit Analyse wordt vastgesteld welke onderwerpen materieel zijn vanuit zowel bedrijfseconomisch perspectief zowel als ecologisch en sociaal perspectief. 

De nieuwe EU wetgeving voor duurzaamheids-verslaglegging (CSRD) schrijft voor dat je bedrijf bepaalt wat de grenswaarden zijn om van toepassing te zijn op het jaarverslag (en waar dus data over verzameld en gerapporteerd zal worden) en welke onderwerpen daar binnen welk toepassingsbied binnen vallen. Door de onderwerpen bovendien grafisch te presenteren (in bijvoorbeeld een matrix) kunnen er verdere prioriteringen aangebracht worden.