Registratie KAM & ESG

Stap 8: REG

In de Registratie KAM &ESG worden alle datapunten noodzakelijk voor het compleet vullen van de BSC verzameld, bewaard en nauwkeurig gecontroleerd.

Het bijhouden van registraties behelst een uitvoerig proces, vaak vergezeld door een registratiehandboek of set instructies. Afhankelijk van het registratiesysteem is er altijd sprake van mensenwerk, en het maken van fouten dient hierin zorgvuldig geëlimineerd of beheerst te worden.