Management & Directie Verslag

Stap 10: MDV

In het Management & Directie Verslag wordt directie en de managementteams ondersteund met het agenderen, notuleren, en verwerken van actielijsten t.b.v. het volledig implementeren van de gestelde duurzaamheids-doelstellingen en mogelijke compliancevereisten. 

Bijvoorbeeld voor ISO9001 (m.b.t. de PDCA-cyclus) is het van groot belang dat management én directie regelmatig vergadert over kritische thema’s, waaronder kwaliteit en milieu. Hiermee kan een bedrijf aantonen een systeem van continue leren te hebben ingericht. T.b.v de “audit trail” dienen daarvan ook bewijsstukken te zijn.