Risico’s Kansen & Invloeden

Stap 3: RKI

In de Risico-Kans-Invloed Inventarisatie & Evaluatie wordt de originele RI&E uitgebreid met denken in kansen voor het bedrijf, en ook in positieve of negatieve invloeden die het mogelijk op de buitenwereld zou kunnen uitvoeren.

Dit nieuwe gedachtegoed stamt af van de nieuwe EU wetgeving voor Duurzaamheidsverslaglegging en vormt de basis van zgn. “dubbele materialiteit”. Naast het inventariseren wordt er ook geëvalueerd: per risico, kans of invloed worden beheersmaatregelen + Plan van Aanpak vastgesteld.