HR & Juridische Zaken

Voldoe aan wet- en regelgeving

Arbowet, AVG, CSRD, Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging, IMVO, ESG, Salarisadministratie.

Wet-en regelgeving rondom HR maar ook duurzaamheid neemt alleen maar toe in hoeveelheid en complexiteit. De verwachtingen van belanghebbenden groeien namelijk mee met een samenleving die steeds meer risico’s onder ogen ziet, zoals die van klimaatverandering, opraken van grondstoffen, milieuvervuiling, internationale mensenrechten, cyber security, privacy, en noem maar op.

Daar komt bij dat de personeelssystemen moeten blijven draaien en salarissen betaald worden. Ook de Arbowet vraagt dat er voldoende beleid is rondom veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers – ook die van inhuurders of onderaannemers. En de CSRD schrijft bovendien voor dat hierover allerlei data aanwezig moet zijn en jaarlijks gepubliceerd moet worden. Daarom is het van belang een goed compliance register te hebben en een volledig auditplan die over een periode van tijd alle mogelijke normen onder de loep neemt voor mogelijke verbeterslagen.

CSRD

De CSRD schrijft voor dat er geintegreerd moet worden gerapporteerd over materiele thema’s, volgens de algemene vereisten in ESRS1. Een belangrijk aspect daarvan is Veiligheid, Gezondheid & Welzijn, van zowel de eigen medewerkers als die in de waardeketen.

Een volwassen HR-afdeling zal al snel kunnen voldoen aan de CSRD, toch blijkt het in de praktijk nog lastig om alle data precies goed te verzamelen en deze ook op een juiste manier te kunnen laten presenteren in het jaarverslag.

Ook spelen er vaak entiteit-specifieke onderwerpen die materieel zijn, zoals Privacy en Cybersecurity, waarop het bedrijf dan ook een strategie, beleid, monitoring en acties voor uit moet zetten alsmede hierover rapporteren.

En dit zijn de belangrijkste stappen die daarbij horen

04DMA

Dubbele Materialiteit Analyse

07BSC

Balanced Score Card

12LB

Leverancier Beheer

19JV

Jaarverslag

Blijf compliant met Marchal.online

Samen zorgen we dat je alles onder controle hebt. Gebruik de afspraakplanner en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.