Financiële Administratie

EU Taxonomy & CSRD

Versterk jouw integrale verslaglegging incl. duurzaamheidsinformatie.

Het lijkt erop dat de afdeling Financiele Administratie (meestal ook verantwoordelijk voor het jaarverslag) er nu toch echt aan moet geloven: de niet-financiële informatie of duurzaamheids-informatie in het jaarverslag krijgt ook een assurance verplichting (met beperkte zekerheid).

Vanuit de SFDR en de eerdere NFRD kregen grote (financiële) organisaties er al mee te maken, en dienden zij conform de EU Taxonomy aan te geven in hoeverre de bedrijfsactiviteiten duurzaam zijn, en of er sprake is van “Do No Significant Harm”. Straks zijn ook de kleinere organisaties aan de beurt.

CSRD

De CSRD schrijft voor dat er geintegreerd moet worden gerapporteerd over materiele thema’s, volgens de algemene vereisten in ESRS1. 

Om dit in goede banen te leiden zal er een bestuurskader (vaak gepaard met een rapportagehandleiding) opgesteld dienen te worden met de afspraken over wie doet wat.

Zodra de dubbele materialiteitsanalyse is uitgevoerd, wil je zo snel mogelijk de datapunten integreren in je registratiemodel en je rapportage workflow.

En dit zijn de belangrijkste stappen die daarbij horen

04DMA

Dubbele Materialiteit Analyse

07BSC

Balanced Score Card

12LB

Leverancier Beheer

19JV

Jaarverslag

Bereid je nu voor op de CSRD met Marchal.online

Samen zorgen we dat het jaarverslag er op tijd is, zonder al te veel stress. Gebruik de afspraakplanner en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.