Directie & Stakeholders

ESG of Mens, Milieu en Managen

Hoe bouwen we een bestuurskader die alle ESG-wetten & wensen optimaal verankert in de organisatie?

ESG staat officieel voor Environmental, Social & Governance (topics). Bij Marchal.online wordt dit vrij vertaald naar Mens, Milieu en Managen. In feite is ESG hetzelfde als haar voorganger: People, Planet & Profit, echter is de laatste P veranderd in Policy: in het Nederlands Bestuur & Beleid. Wat betekent dit voor bestuurders?

De rol van directie verandert steeds meer naar een “inside-out” perspectief, waarin alle stakeholders buiten de organisatie zorgvuldig dienen te worden gechecked op mogelijke negatieve of positieve invloeden of gevaren. Dit is wat ESG met name komt brengen in aanvulling op al bestaande raamwerken zoals KAM of VGM.

10 thema's

Op Marchal.online vind je info over de 10 duurzaamheidsthema’s conform de CSRD, waar jouw bedrijf verplicht over dient te rapporteren. 

Het uitgangspunt is dat het werk aan deze thema’s geen pure compliance-oefening is, maar ook waarde zal toevoegen en de organisatie toekomstbestendig zal maken. Dat houdt in dat het bedrijf langdurige groei bewerkstelligt door goed te luisteren naar de klant en andere belanghebbenden, en zich goed voorbereid op komende duurzaamheidseisen en marktkansen.

De CSRD schrijft voor dat jouw organisatie niet alleen inspeelt op risico’s, maar ook op mogelijke kansen of zelfs positieve invloeden op de buitenwereld. Door hier vervolgens over de rapporteren in het jaarverslag en eventuele presentaties aan medewerkers, klanten, leveranciers of derden, creëer je een beter imago, kom je eerder in aanmerking voor duurzame financiering en gaat de deur open voor meer duurzame samenwerkingen en innovaties.

en dit zijn de belangrijkste stappen die daarbij horen

07BSC

Balanced Score Card

11MDV

Management & Directie Verslagen

12LB

Leverancier Beheer

16OCF

Online Communicatie & Formulieren

Ga voor continue verbetering met Marchal.online

Samen zorgen we dat de directiedoelstellingen bereikt worden, en er geen brandjes meer geblust hoeven te worden – omdat we die vóór zijn. Immers voorkomen is beter dan genezen. Gebruik de afspraakplanner en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.