Blije Planeet

Introductie R. A. (Roelof) Marchal

Per 1 November 2023 ben ik voltijd Zelfstandig adviseur duurzame bedrijfsvoering bij Marchal.online.

Expert in KAM, ESG, certificeringen zoals ISO9001:Kwaliteitsmanagement en ISO14001:Milieumanagement, maar ook VCA, Veiligheidsladder en CO2-Prestatieladder.

Opleidingen in CSRD, Circulaire Economie, GHG-protocol, Lead Auditing, Operationele veiligheidskunde en Technische Bedrijfskunde (ingenieur).

Missie & Visie

Een Blije Planeet

Bedrijven helpen profiteren van en met hun waardeketen

Bereiken van de EU duurzaamheids-doelstellingen

Verandering voor een positieve invloed op de wereld

“Toekomstbestendig” voor generaties die komen

Door:

Vernuftige oplossingen die processen versimpelen, versnellen en versoepelen
Werk moet uitvoerbaar blijven en de menselijke capaciteiten ondersteunen

Voorbereiden op-, en tegengaan van klimaatverandering
Organisaties helpen met hun klimaat actieplannen in lijn met het Parijs-akkoord en het EU Klimaat Actieplan.

Grondstoffengebruik & Circulaire Economie (CE)
Reduceren van grondstoffen in- en uitstroom en gebruik van ruwe materialen. De cirkels sluiten voor waardeketens tot ze zelfvoorzienend en natuurpositief kunnen opereren.

Vervuiling & Biodiversiteit
Onze ecosystemen en mensen beschermen door alle mogelijke gevaren voor verontreiniging te ontdoen of zelfs bio-vriendelijk/eco-positief te worden.

Internationale Mensenrechten
Een Blije Planeet betekent blije mensen, zolang we de mensenrechten respecteren en een wereldwijd diverse, gelijkwaardige en inclusieve maatschappij creëren.

Oftewel, de 10 verplichte CSRD-duurzaamheidskwesties!

10 dzh kwesties marchal

Mijn duurzaamheidseed