Bedrijfsleiding & management

Duurzaam in de praktijk

Hoe integreer je duurzaamheid optimaal in jouw eigen afdeling?

Al die nieuwe certificaten en duurzaamheidseisen, je wordt er nog net niet dood mee gegooid. Tegelijkertijd houd jij diverse ballen in de lucht en dien je zo nu en dan weer een brandje te blussen. Waar haal je de tijd vandaan om die steeds groter wordende “papieren tijger” de baas te blijven?

Jij weet dondersgoed dat er wat moet veranderen in de wereld en je zou niet anders willen voor alle mensen om je heen en misschien voor jouw eigen kinderen of neefjes en nichtjes. Zo geef je graag het goede voorbeeld. Toch is het vooralsnog niet gelukt hier een concrete invulling aan te geven.

Ontdek wat Marchal.online voor jou kan doen.

PDCA

De NEN-ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement schrijft voor dat de organisatie streeft naar continue verbetering en daarvoor een zgn. PDCA-cyclus inricht (Plan, Do, Check, Act).

Continue verbetering gaat in kleine stapjes, het is een iteratief proces. Zo gaan veel dingen in de organisatie inmiddels goed, omdat daar al vele evaluatiecycli overheen zijn gegaan en ze nu verankerd zijn in de bedrijfsprocessen. Dát willen we ook bereiken voor nieuwe processen zoals een nieuw certificaat of voldoen aan de nieuwe duurzaamheids wet- en regelgeving. 

Zodat jij niet steeds hoeft te zoeken wat bijvoorbeeld de VGM-verklaring van het bedrijf is, waar het Energiemanagement Actieplan met de CO2-footprint staat of wanneer de RI&E voor het laatst is uitgevoerd. En het systeem dient zo ingericht te worden dat eisen zoals afwijkingenregistratie, toolboxen en werkplekinspecties zo min mogelijk tijd kosten.

En dit zijn de belangrijkste stappen die daarbij horen

07BSC

Balanced Score Card

11MDV

Management & Directie Verslagen

12LB

Leverancier Beheer

16OCF

Online Communicatie & Formulieren

Ga voor continue verbetering met Marchal.online

Samen zorgen we dat de afdelingsdoelen bereikt worden, en er geen brandjes meer geblust hoeven te worden – omdat we die vóór zijn. Immers voorkomen is beter dan genezen. Gebruik de afspraakplanner en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.