University ®
Leer over het leven
SAMENWERKING MET BEWUST.APP

In samenwerking met UNIVERSITY.MARCHAL.online is BEWUST.app opgericht
Publicaties van BEWUST® dienen te voldoen aan de wetenschappelijke methode, dat wil zeggen: 1) Hypothese, 2) Beproeven, 3) Bewijzen en validatie hypothese (klopt het nu wel of niet en hoe betrouwbaar zijn de bevindingen precies?).

Ook”peer reviewing” is van belang, dus dat andere experts in het zelfde werkveld de publicaties controleren op o.a. juistheid en volledigheid.

Ten slotte dient rapportagetechniek correct toegepast te worden zoals omschrijvingen van zowel de aanpak, de body (het onderzoek zelf) en de conclusies met een logische volgorde, nette indeling en de juiste bronverwijzingen.

UNIVERSITY.MARCHAL.online helpt zorgen dat aan deze criteria wordt voldaan.

nl_NLNederlands